Kitaplar Ebook Arachnoid Mater – solutions–development.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arachnoid MaterDetay verilmi konu uzat lm geldi kitab n ortalar ndan "daha ak c ve s r kleyici idi Pia Mater Ile "ak c ve s r kleyici idi Pia Ile layan serinin ikinci kitabi Bu kitab nda n ro roman oldu unu daha ok hissediyorsunuz Serkan hoca bu kitab i in yapt videoda tekrar tekrar kendisinin bir yazar olmad n dile getirmi ti Ki bence kendisine biraz haks zl k ediyor Kurguyu yap p bu kurgu i ine onca bilim s k t rmak her yi idin harc de il Ak c bir ekilde ilerleyen kitapta o u yerde bilimi hissediyorsunuz E er s rekli hormon organ beyin sinir hucre kan duymaktan ya da okumaktan ho lanm yorsan z bu kitap serisi size g re de il Ancak ben ok sevdim ve serinin son kitab Dura Mater i de ok b y k bir heyecanla bekliyorum Yaln z burada yazmayaca m ne oldu unu ancak kitapta kafama tak lan tek bir ey vard son sayfalarda umar m onun da a klamas n serinin son kitab nda bulurum herkese keyifli okumalar dilerim Ilk kitaptan daha surekleyici Ustelik daha da meraklandirn sekilde bitiyor Heyecanli bir hikayenin teknik bilgi ile birlesmis hali lk kitap bitti inde devam gelecek kesin demi tim Bir sene sonra ko a ko a ald m Ama aradan ge en s rede konuyu ve karakterleri unutmu tum Belki arka arkaya okusam "daha iyi olabilirdi Hat rlamak ve konuya girmek i in abalarken karakterler ve biraz azla kanl sahneler i inde " iyi olabilirdi Hat rlamak ve konuya girmek i in abalarken karakterler ve biraz azla kanl sahneler i inde umuz d nemde bana azla geldi Seveni ok bikiyorum ama bana g re de il nc kitab almam Bu kitaplara adaptasyonum zor oldu ama yar dan sonras nda elimden b rakamad m Benle alakal bir durum diye d n yorum 3kitab sab rs zl kla bekliyorum ında Hatırlayabildiğim kadar yazmaya çalıştım her şeyi Çünkü ben sonum Olur da bana bir şey olursa nöronlarımda yaşamakta olan bu bilgiler toprağa gömülecek O yüzden her şeyi yazmak istedim Geçmişim ve hatıralarım ölmesinler diye onları diri diri sayfaların içine gömdüm Umarım beni ve yaşadıklarımı anlarsın Evime ve vücuduma hoş geldinİlk baskıya özel yazar notu ile ARACHNOID MATER sizlerleKeyifli okumal. ,
Saat 0102 kitab bitirdimD r "St Olmak Gerekirse Ba "olmak gerekirse ba ta olan birinin yazaca kitaptan olabilir d ncesi ile ba lam t m Pia ya ama n ronlar m bu gereksiz Hay un chico en el baño de las chicas (El Barco de Vapor Roja) (Spanish Edition) fikrimi sonuna kadar yok ettiMater serisi tam dozunda hayat gibi m cadelecisava mac tatl ac mesela pia noah taraf ndan operasyonda iken dedim her ey bitti yolun sonu ama orada dozunda bir espri ile rahatlad m biranEva n n geri d nece ini bir ekilde tahmin ediyordum ama Devin in l m ne ne hissettmem gerekti ini bilemedim en az ndan ekti i b t n ac lar n kar s nda rahat bir l m olduGalen Galene ne oldu Patlad m patlamad m Hayatta beni galen gibi nazikanlay l incitmeden sevecek birisi kacak m bilmiyorumDura imdilik karanl kta acaba planda k skan bir sevgili olarak parma var m Dura Mater da anlad m kadar yla DuraPiaAtlasAlhazen umar m Galen i ve Neon ile alakal son bilgileri okuyaca zPia bir tohumdu ve karanl kta kald bakal m topra n st ne kt ktan sonra neler olacak Bir i ek a mad nda yeti ti i evreyi d zeltirsin i e i de ilDinle yoksa dilin seni sa r eder Y zle yoksa kalbin seni esir eder Anla yoksa zihnin seni deli ederBir bilgeye sormu larSenden ho lan yorum ile Seni seviyorum aras ndakiark nedir diye Bilge d nm ve yle cevap vermi Bir i ekten ho lan rsan onu kopar rs n ama bir i e i seversen onu her g n sulars nBunu anlayan ki i ya am da anlar Muhte em hem bitmesin diye yava yava okudu um hemde elimden d mesini istemedi im bir kitap kitap demek haks zl k olur n roroman pia mater ilk kitab da harikayd bu da 3 S n merakla bekliyoruz 2 kitap. Elma Yayınevi yazarlarından Serkan Karaismailoğlu Mater Serisinin ikinci kitabı Arachnoid Mater ile okurlarla buluşuyor Serinin ilk kitabı olan Pia Mater’den sonra merakla beklenen ve ilk kitabın devamı niteliğindeki bu eser okuyucuyu inanılmaz heyecanlı ve gizemli olaylara sürükleyecek gene Hepimizin yakından tanıdığı karakterlerin yaşadıkları esrarengiz olaylara bir kez daha şahit olacağız Bu heyecanı yaşarken ,

Olarak aksiyonkorkugerilim dozu hollywood ilmleri seviyesine ekilmi ters k e konusunda da
"Oriol Paulo Filmlerini Aratm Yor "
Paulo ilmlerini aratm yor be ensem de yer yer ilm veya dizi izliyormu hissine kap ld m i in rahats z oldum bazen de bir konudan bahsederken didik didik anlatmas biraz kekremsi tat b rak yorancak bu da kitab gen ya da az okuyan ki iler i in daha kolay okunabilir bir kitap haline getirmi Yine de ok ba ar l karakterlerin alt g zel doldurulmu ve son kitap bitti inde karakterlere veda etti im i in burukluk ya ayaca m ve benim i "in Mater Serisi bir ka y l sonra tekrar okunacakdemini alm bir seri "Mater Serisi bir ka y l sonra tekrar okunacakdemini alm bir seri kitapl kta bekleyecek Harika lk kitab n kurgusunu ok be enmi tim bu kitab n kurgusunu ok ok ok be endim Serkan Hoca y can g n lden tebrik ediyorum ve son kitab hevesle bekliyorum Kitab n i erisinde at ta bulunulan makalelerin g ncelli i ve i eri i de beni ayr ca keyiflendirdi Ayr ca kitapta hayata dair yerinde ve anlaml tespitler var Hatta bir tanesi beni ok yak ndan yakalad ve b yle bir kitab n yaz lm olmas n n mutlulu unu ya att nk normalde kendisinin tan y p ok azla insan n tan mad bir sanat y bilen biriyle kar la man n olduk a k ymetli oldu una inan yordu Sonu ta insanl "N Ok Da Bilgisi "ok da bilgisi ayn g zel eyi birbirinizden ba ms z olarak ke etmi oluyordunuz ve bu durum da ister istemez o ki iyle aran zda g r nmez bir ba kuruyordu Eme ine sa l k Serkan Hocam yi ki vars n lk kitap pia soluksuz okumu tum bu ikinci kitap ok s k larak okumaya ba lad m ortalara kadar gitmedi baz yerlerde ok The Strength of Burden (The Fated Order, fazla bilgi verilmi. Azarın incelikle metnin içine işlediği bilimsel veriler ise eminiz ki Nöro Roman sevenleri Mater Serisine hayran bırakacak Merhaba okuyucu Kim olduğunu ya da hangi tarihte olduğumuzu bilmiyorum ama şu an bu satırları okuduğuna göre bir şekilde yolumuz kesişmiş demek Baştan uyarayım Burada yazanlar küçük bir olayın parçasıymış gibi görünse de aslında kökleri oldukça derinlere uzanan karışık bir hikâye var karş.